61 899 25 15

Strona główna / Regulamin

Regulamin

Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.mebleaniren.pl/sklep-internetowy/ prowadzony jest przez firmę Sklep Wielobranżowy Aniren s.c. z siedzibą w Luboniu przy ulicy J.III.Sobieskiego 50, NIP 777-25-08-050, REGON: 639781920


Opisy i zdjęcia produktów
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.mebleaniren.pl/sklep-internetowy/, kierowane przez Sklep Wielobranżowy Aniren s.c. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 19:00. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę.
Zdjęcia produktów są ilustracjami poglądowymi i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Ich właściwości pozostają jednak niezmienione.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wiążące wyłącznie po potwierdzeniu ich przez sklep internetowy drogą mailową.


Zamówienia
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia.

Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail.
Wysyłając zamówienie drogą mailową bądź zamawiając telefonicznie kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji pisemnie w formie wiadomośći email, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Dostawa
Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za naszym pośrednictwem i nie obejmuje usługi wnoszenia mebli.
Koszt przesyłki pokrywa Klient. W innym wypadku Nasza firma poinformuje Klienta o przejęciu tego kosztu na siebie. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów ostateczny koszt transportu podawany jest w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym drogą mailową.
Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez Naszą firmę zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
Na czas otrzymania zamówienia składa się:
czas realizacji zamówienia
czas dostawy
UWAGA ! - Transport dotyczy wyłącznie Wielkopklski lub do 100 km.

- do 10 km. = 40 zł. netto

- do 50 km. = 80 zł. netto

- do 100 km. = 150 zł. netto

Opcja wysyłki : Polska - tylko po indywidualnych ustaleniach.


Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
Przed wydaniem towaru Klientowi:
Przelew na rachunek bankowy Naszej firmy PKO BP 60 1020 4027 0000 1302 0040 4954

Odbiór własny ze sklepu stacjonarnego: Wcześniej ustalona wpłata na konto bankowe i dopłata gotówką lub kartą płatniczą w sklepie.


Mamy możliwość ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Naszą firmę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.


Zwrot towaru
Klient może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Zeskanowane oświadczenie należy wysłać na adres: [email protected]
Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1. odbywa się na koszt klienta. Meble zwracane zgodnie z pkt. .1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, nie może nosić znamion użytkowania czy prób montażu lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych mebli.

W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt..2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosiło je ANIREN s.c. - sklep internetowy, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Nasza firma zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiła je Nasza firma
Prawo do zwrotu dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
W przypadku płatności kartą i zwrotu towaru prowizji Bankowych Sklep nie zwraca.

Reklamacje
Artykuły oferowane przez Naszą firmę są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres wskazany przez Biuro Obsługi Klienta.
Nasza firma zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez Naszą firmę zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
Przesyłki wysyłane na koszt Naszej firmy nie będą odbierane.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu internetowego, są przetwarzane przez Naszą firmę.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy lub
jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.mebleaniren.pl/sklep-internetowy/

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.mebleaniren.pl/sklep-internetowy i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Salon meblowy ANIREN

Luboń,ul. J.III Sobieskiego 50 (na przeciwko C.H. VENUS)
tel./fax (61) 899 25 15

czynne od pn-pt: 10-19, sobota: 10-14

 

© 2016 aniren. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl