Tajemnice Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce, ale zarazem jednym z najbardziej urokliwych i ciekawych pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, około 16 km od Krakowa. Obejmuje środkową część Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej, a także przyległe obszary wierzchowiny jurajskiej. Jego powierzchnia wynosi 21,46 km², w czym 19,18 km² zajmują powierzchnie leśne, a pozostałe 2,28 km² to polany, łąki i różnego typu zabudowania.

OPN charakteryzuje się bogactwem form skalnych, jaskiń, roślinności i zwierzęta. Na terenie parku występuje ponad 550 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele rzadkich i chronionych, takich jak storczyki, paprocie, rośliny owadożerne i reliktowe. Szczególnie cenne są zespoły roślinności naskalnej, leśnej i łąkowej. Wśród zwierząt można spotkać m.in. nietoperze, jelenie, sarny, dziki, borsuki, kuny, łasice, wiewiórki, zające, a także liczne gatunki ptaków, płazów, gadów i bezkręgowców. Symbolem parku jest nocek duży, jeden z 17 gatunków nietoperzy zamieszkujących OPN.

ojcówski park narodowy

OPN jest również miejscem o bogatej historii i kulturze. Na jego terenie znajdują się liczne zabytki i obiekty związane z ludzką działalnością. Najbardziej znane z nich to:

Ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie, zbudowanego w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego jako część systemu obronnego Małopolski. Zamek był wielokrotnie zdobywany, burzony i odbudowywany, aż do pożaru w 1795 roku. Do dziś zachowały się jednak fragmenty jego murów, baszty i bramy. Kolejnym interesującym obiektem w OPN jest późnorenesansowy Zamek Pieskowa Skała, zbudowany w XV wieku na miejscu wcześniejszej warowni. Zamek był własnością różnych rodów szlacheckich, m.in. Szafraniec, Sieniawskich, Lubomirskich i Potockich. W 1978 roku zamek został przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie i udostępniony zwiedzającym.

Pieskowa Skała - turbacz.eu blog geograficzny

Obecnie można podziwiać w nim zbiory sztuki i rzemiosła z okresu od średniowiecza do XIX wieku . Warta zobaczenia jest również kaplica „Na Wodzie”, zbudowana w 1901 roku na drewnianych palach nad potokiem Sąspówka. Interesujący jest też Kościół Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1905-1909 w stylu neogotyckim. Kościół jest siedzibą parafii Ojców i jest ozdobiony witrażami, polichromiami i rzeźbami. W kościele znajduje się również organy z 1910 roku i dzwon z 1511 roku. Ciekawym miejscem jest też Pustelnia błogosławionej Salomei i Groty modlitewne w Grodzisku, które zostały zbudowane w XVII wieku przez zakonników bernardyńskich. Pustelnia była miejscem odosobnienia i modlitwy błogosławionej Salomei, córki króla Węgier Kolomana, która poświęciła się życiu religijnemu. W pobliżu pustelni znajdują się dwie groty, w których zakonnicy odprawiali nabożeństwa .

Ojcowski Park Narodowy ma również swoje muzeum nazwane imieniem profesora Władysława Szafera, zostało ono otwarte w 2006 roku w nowoczesnym budynku. Obiekt prezentuje wystawy poświęcone przyrodzie, historii i kulturze OPN. Możemy zobaczyć w nim eksponaty związane z geologią, florą, fauną, archeologią, etnografią i sztuką regionu. Muzeum dysponuje również kinem 3D, w którym można obejrzeć film opowiadający o tym parku narodowym.

Możemy tutaj też znaleźć wiele jaskiń. Dwie najpopularniejsze z nich, to Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka, które są dostępne dla zwiedzających z przewodnikiem. Jaskinia Ciemna ma długość 240 m. i głębokość 15 m. Jest to jaskinia krasowa z licznymi naciekami i formami erozyjnymi. W jaskini odkryto ślady osadnictwa ludzkiego z epoki kamienia, brązu i żelaza, a także kości zwierząt z epoki lodowcowej. Natomiast Jaskinia Łokietka ma długość 320 m i głębokość 16 m. Jest to jaskinia krasowa z bogatą szatą naciekową i formami erozyjnymi. Według legendy w jaskini ukrywał się król Władysław Łokietek przed wojskami czeskimi .

Ojcowski Park Narodowy - turbacz.eu - blog geograficzny

OPN jest również znany z licznych skał. Są one efektem procesów krasowych i erozyjnych i aktualnie stanowią atrakcję krajobrazową, a także są popularnym celem wspinaczy .

OPN jest miejscem o wyjątkowym uroku, które warto poznać i chronić. Park oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Na jego terenie znajdują się liczne szlaki turystyczne, rowerowe i konne, a także punkty widokowe, miejsca odpoczynku i gastronomii. OPN jest również miejscem organizacji różnych imprez kulturalnych, naukowych i sportowych. Podsumowując, jest to park narodowy nie tylko z nazwy, ale i z prawdziwego zdarzenia .

Zachęcamy do odwiedzenia!


Jeżeli treści na blogu wprowadzają Cię w dobry nastrój, odpocznij i ciesz się podróżą przy filiżance dobrej kawy. Mnie też możesz postawić kawę. Dziękuję za wsparcie 🙂

buy coffee to - turbacz.eu - blog geograficzny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top